12 Ocak 2011

KARİYER YÖNETİMİ


 Kariyer kavramı,genellikle,ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde yukarı doğru yükselmede kullanılmaktadır.Ancak daha kapsamlı bir açıklama yapmak gerekirse kariyer,bir kişinin iş yaşantısındaki sorumluluk,aktivite,tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanabilir.
  İnsanlar çalışma yaşamına başladıkları günden itibaren doğası gereği bulunduğu kademeden giderek yükselmeyi istemektedir.İşletmede bu isteklerin karşılanmasına yardım etmelidir.Zaten işletmenin rekabet gücünü yakalaması ve bulunduğu sektör,iş hayatında tutunması,varlığını sürdürmesi için çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.Ayrıca çalışanlardaki bilgi,beceri,deneyim ve yeteneklerin tespit edilerek şirketin maksimum düzeyde bundan faydalanıp şirket açısından yararlı olması sağlanmalıdır.
  Kariyer yönetimi,personelin yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak ve kariyer geliştirme faaliyetlerini planlamaktır.Kariyer yönetimi veya planlaması,iş dünyasına giriş,atamalar,transferler ve iş değiştirmelerini kapsar.
  İşletmelerin kariyer yönetimine önem vermelerinin nedeni çalışanlarda iş doyumunu sağlayarak işletmede kalmasını sağlamaktır.Çalışanların iş yaşamında ve mesleğinde ilerlemesi kariyer yönetimi sayesinde gerçekleşmektedir.İşletmelerde çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardım etmektedir.Böylece çalışanlar istedikleri pozisyona yükselme olanağının olduğunu bilerek işinde motive olur,kuruma bağlılığı artar.Bu sebeple kariyer yönetimi,çalışanın bir sonraki yükselebileceği pozisyonun ne olduğunu bilmesi,böyle olanağının olduğunun farkında olması,geleceğini öngörebilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilmesi için gerekli ve yararlı bir çalışmadır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder