12 Ocak 2011

Eğitim İhtiyaç Belirleme Yöntemleri

  Eğitimin verimli olması ve şirket için yarar sağlaması için eksiklikleri tamamlar şekilde ve şirket amaçlarıyla ilişkili olmak durumundadır.Bu belirlemeleri yapmak için bazı eğitim ihtiyaç belirleme yöntemleri kullanılmaktadır.Bunlar :

  • Eğitim İhtiyaç Bildirim Formu : Katılımcılar,eğitimin konusu,eğitim için önerilen tarih,eğitim süresi,eğitimci kurum,eğitimden beklentiler gibi bilgilerin yer aldığı bildirim formudur.
  • Eğitim Çizelgesi Tekniği : Çalışanların eğitime gerekliliğini ölçmek amacıyla kullanılır.İşi bilip bilmediğini,ne kadar eğitim gerektiğinin belirlenmesini sağlar.
  • Mülakat Yöntemi : Eğitim birimi ve ilgili birim yöneticilerin birlikte eğitimin nasıl olacağı,kimlerin katılacağını... belirlemesiyle olur.
  • Anket Yönetimi : Eğitim uzmanları tarafından hazırlanıp ilgili birim yöneticilerine yollanıp gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
  • Karşılaştırmalı Performans Değerlendirme Yöntemi : Çalışanların karşılaştırmalı olarak performans düzeylerinin incelenmesi,karşılaştırılması ile gerçekleşir.
  • Psikoteknik Test Yöntemi : Çalışanların iş tanımına uygun olup olmadıklarını belirlemek için yapılan testlerden biridir.
 ...

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder