06 Ocak 2011

Eğitim Geliştirme & Kariyer Yönetimi

 Günümüz insan kaynakları yönetiminde giderek önemi artan eğitim artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir yere sahip olmuş ve önemini gün geçtikçe arttıran duruma getirmiştir.Artık işletmeler en alt seviyeden en üst pozisyon çalışanlarına ve yöneticilerine kadar eğitim programları uygulamaya başlamış ve karşılığında çalışanın verimini,bilgi,beceri,motivasyon vs. düzeyini arttırmak ve rekabet avantajının güncellenmiş ve gelişen çalışanları sayesinde sağlanmasını beklemiştir.
 Bu derece önemli olan eğitim bizler için kariyerimizde de önemli gelişmeleri sağlayacak,bilgi ve beceri düzeyimizi arttıracak,iş tatmini sağlayacak,entellektüel sermaye birikimini attıracak ve kariyer hedeflerimizi belirlemede yardımcı olacaktır.
 Eğitim,bir konuda anlatılamayacak kadar detaylı ve önemli bir konu olduğu için sizlere daha sonraki yazılarımda ayrıntılı olarak paylaşımlar yapacağım.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder